Tweet This
Fiske-Oslofjorden-.jpg
 

FISKE I OSLOFJORDEN

 
 
 

Slik kan du fiske i Oslofjorden

Se hvor du fisker lovlig

Fra og med 15. juni 2019 er det forbud å fiske torsk hele året i Oslofjorden. I tillegg er det i 14 definerte områder på Skagerrakkysten forbud mot alt fiske i gyteperioden.