Tweet This

JELØY

JELØY I MOSS

 

ALBY GÅRD REFSNES GODS MUNCH

Jeløy

jeløy-insta--IMG_0561.jpg

 

 

Etter bare 10 minutters gange fra gågata i Moss befinner vi oss på Jeløy, som mange kaller «Oslofjordens perle». Øya er kjent for sitt rike kulturliv og herregårdslandskap, men øya burde vel egentlig være like kjent for sine geologiske underverk. Visste du at det er en tidsavstand på mer enn 500 millioner år mellom den gamle fjellgrunnen på Jeløy og den yngre inne på fastlandet i Moss?

Les også om Edvard Munchs kunstverk som ble skapt på Jeløy ->

Høstsol over Jeløy i Moss. Legg merke til den lange alleen som leder frem til Alby Gård og Galleri F15.

Jeløy

Jeløy frister alt av gode sinnstemninger i deg. Den vakre naturen med frodig kulturlandskap, og den henførende utsikten til Oslofjorden, er inspirerende. Den levende kulturhistorien fører deg tilbake til svunnen tid med herregårder og gods og landskap som er preget av alleer, steingjerder og hageanlegg. Her er store grønne lunger i form av bøkeskog og løvskog, samt utallige utfluktsmål å velge mellom. Det er flere riktig gode badestrender på øya, både barnevennlige sandstrender og rullesteinstrender med morenestein.  Noen av strendene er svært folksomme, mens andre flotte strender kan du ha helt for deg selv, også på godværsdager.


Når du ankommer Jeløya er det ikke vanskelig å forstå at dette også er kunstnernes øy. Lyset og utsikten over det naturskjønne kulturlandskapet og havet er enestående og inspirerende. Øyens koselige gallerier og atelieer er vel verdt ett besøk. Her finnes blant annet glasshytte som har spesialisert seg på håndlaget kunstglass, håndverk, interiør- og design forretninger, keramikkverksted, bildekunstnere, sølvsmed, blomsterdekoratør, fotograf, skomaker, gitarmaker, tapetverksted og klesdesignere.

Jeløya har en av landets rikeste flora, med blant annet blåveis og misteltein. På øya finnes flere landskapsvernområder og naturreservater som følge av den enestående naturen. Øya har flotte turområder med sine alleer og omfattende sti-systemer, herunder kyststien.


Se Jeløya fra Kyststien

På vei ut til Jeløya kan man like gjerne benytte kyststien som starter ved kanalbroen i sentrum av Moss. Jeløya byr på så mangfoldige opplevelser og har en av landets fineste kyststistrekninger. Vi anbefaler derfor at du tar med deg sykkel til Jeløya, rett og slett for å rekke over flere av attraksjonene på en av Oslofjordens største og mest spennende øyer.

Første del av kyststien på Jeløya  går i Søndre Jeløys enestående naturlandskap. Stien til Søndre Jeløy går over Kanalbroen - gjennom Kanalparken forbi Sjøbadet, byens badestrand midt i hjertet av Moss. Stien går langs veier og fortau. Ved Fiske badestrand følger vi stien gatelangs til Vårli mens de som ønsker det kan gå langs stranden på Fiske, så på skogssti over ås til Vårli. Kyststien går videre til Framnes hvor kyststien går inn i Søndre Jeløy landskapsvernområde, med enger og blandingsskog på Reiertangen.

Kyststien på Jeløy


Kyststien fortsetter videre gjennom et variert kulturlandskap mellom herregårder med åkre, steingjerder, og en fantastisk skjærgårdsnatur de gangene stien slynger seg helt nede ved vannkanten. Landskapet man nå beveger seg i, er helt enestående i norsk sammenheng. Dette frodige og åpne landskapet, Raet som dannet seg i Østfold for 10 000 år siden, skapte en helt annen frodighet enn i resten av landet. Den gode jorden i det lett tilgjengelige og sentrale beliggenheten med Oslofjorden som handelsvei var nok hovedårsaken til at så mange gods og herregårder ble bygget i regionen. Området fra Jeløy og sørover var en gang herregårdsfylket mer enn noe annet. 25 prosent av alle herregårdene i landet lå i fylket, som den gang også omfattet Båhuslen. Forbi her gikk veien til kontinentet. Folk snakket fransk og hadde stor kulturutveksling med utlandet. Herregårdene var naturlig nok samlingssted for politiske møter og når Kristianiabohemen skulle ha et festlig lag med ”fiffen” og den tids sosietet. Når man ser de flotte herregårdene i dag med de frodige hagene, så er det vel slik at man kan se det for seg det lystige laget hvor det ble danset og konversert.

 

Alby gård og Galleri F15

Sykkelstien nedenfor hagen til Galleri F15

En lang og flott imponerende allé med steingjerder på begge sider fører opp til Alby gård som også huser Galleri F 15.  Galleri F 15 er en av de eldste og mest tradisjonsrike institusjonene for formidling av samtidskunst i Norge. Institusjonen ble opprettet i 1966 som det første galleriet av sitt slag, og navnet kommer fra adressen Fossen 15 i Moss, galleriets første lokale. Det er en kafé knyttet til galleriet. Der kan man få kjøpt den berømte Albykringlen. Utenfor Galleri F 15 er det en stor hage/park der man kan nyte utsikten over fjorden. Parken er deilig sval på varme sommerdager. Hageanlegget foran hovedbygningen på Alby står på et vis i en særstilling blant Norges gamle hager. Den bevisste terrrengutformingen og støttemuren i hagens sydende gjør at jordene nedenfor viskes ut av synsfeltet. Ved første blikk kan man tro at fjorden når like frem til gården. Denne tilsiktede illusjonen er et velkjent virkemiddel i tradisjonell engelsk hagekunst og i franske barokkhager. I den samme støttemuren er det også bygget opp en grotte som hadde funksjon som lysthus. I det gamle stabburet på Alby gård ligger også Naturhuset, landets første natursenter. Senteret ble grunnlagt i 1985 og forteller om Jeløyas naturforhold.


Røed gård

Den imponerende rosehagen på Røed Gård

Naboen til Alby gård, Røed Gård, er ikke bare av stor interesse når det gjelder arkitektur og stilarter. Ekteparet Ruth og Knut Mamen har møysommelig restaurert den snart 300 år gamle hovedbygningen og videreutviklet eiendommen til et mangfoldig kultursenter med verksted for diverse kunsthåndverkere og billedkunstnere. Bak hovedhuset ligger en landskapspark med en ørretdam. Her er både en bro og et romantisk lysthus. Om våren er hele parken et vakkert syn med morelltrær som blomstrer og sauer som beiter. Rundt på gården pågår forskjellige aktiviteter som galleri, gårdsbutikk og en gårdskafé. Gården er et stort kultursenter med kunstutstillinger, konserter og foredrag. Sommerkonsertene i gårdens frodige hage beskrives som magiske. Mange kjente artister opptrer her hver sommer.

 

Spor av oldtid

Fra Alby går kyststien ned til Albybukta i nærkontakt med sjøen frem til Bredebukt. Hele sistnevnte strekning er omgitt av bøkeskog, og på denne strekningen finner du også tre gode badestrender kloss inntil stien. Fra Bredebukt endrer kyststien karakter til en mer utfordrende og ulendt, kronglete og smal sti, og naturen rundt deg skifter dramatisk til mer kupert terreng, ruglete og knudrete steiner og fjell. I tillegg er det ikke noe mer bøkeskog å se, men mye blandingsskog ispedd med en del skumle kratt. Det hele blir rett og slett mer vill natur, og det er jo herlig med en slik forandring fra den mer romantiske første delen av kyststien på Jeløy.
Denne noe mer utfordrende traséen går fra Bredebukt via Stalsberget på skogsti i spennende ulendt terreng. Etter at du har klatret ned stien til Stalsberget åpner det seg en flott rullesteinstrand for deg. Hele rullesteinstranden er omgitt av bratt og høyt landskap. Særlig i dette området ved og omkring Stalsberget finner du spor av den halv milliard år gamle berggrunnen.

Geologisk hører Jeløya til Oslofeltet og består av lavabergarter fra permtida. Den største norske morenen fra istidens slutt, raet, går over Jeløya, mot øst går Raet over Moss og Rygge og fortsetter gjennom Sverige til Finland. Mot vest krysser Raet Oslofjorden for å fortsette vestover langs kysten gjennom Vestfold og Sørlandet. Rullesteinstrender med runde morenestein er spor etter morenen. Her fra rullesteinstranden ved Stalsberget (Stalsberget er et område med vulkanlandskap).


Jeløya, som er en del av Moss kommune, er på ca. 20 kvadratkilometer, 10 kilometer lang og 4 kilometer på det bredeste. Geologisk er øya et nedsunket område i forhold til grunnfjellet på fastlandet i øst.

Berggrunnen på Jeløy er av vulkansk opprinnelse. Jeløyas berggrunn er fra den geologiske tidsperioden perm. Det er en tidsavstand på mer enn 500 millioner år mellom den gamle fjellgrunnen på Jeløya og den yngre inne på fastlandet i Moss. Det store raet dekker den sørlige delen av Jeløya og eidet med kanalen.


Da isen trakk seg tilbake for ca. 10 000 år siden begynte landet å heve seg. Denne landhevingen pågår fortsatt. Både Rødsåsen og Reieråsen har slake østsider og bratte skrenter på vestsidene. Dette er et resultat av berglagenes helning, samt isen og sjøens arbeid. Langs Stalsberget har bølgene laget skålformede fordypninger i fjellet, såkalte «jettegryter».Rik fauna

Skogbildet domineres av urterik barskog, men det finnes også flere bestander av edelløvskog. I Albyskogen er det bak flere av de gamle strandvollene fuktige, forsenkninger med oreskog. Ellers er området preget av kantsoner og sand-, stein og klippestrender; alle med sin egenartede vegetasjonssamfunn. Den store variasjon i naturtyper og vegetasjon gir grunnlaget for tilsvarende variasjon i dyrelivet. Særlig er innsektsfaunan rik, og flere sjeldne arter er funnet. Blant sommerfuglentusiaster er Jeløya godt kjent. Pattedyrarter innen området er først og fremst karakterisert ved arter som hører kulturlandskapet til: Piggsvin, rødrev, grevling og rådyr. Fuglelivet er mangfoldig med i alt 185 påviste arter. Små fugler knyttet til kantsoner og blandingsskog dominerer. Jeløya ligger gunstig til for fugletrekket i Ytre Oslofjord. En lang og sammenhengende strandsone er et attraktivt næringsområde for trekkende fugl.

Et lite stykke nord for Stalsberget går kyststien langs sjøen frem til Tronvik, denne strekningen er ikke lenger utfordrende da du går på en vid grusvei. I vannkanten på Tronvik står den høyreiste og spesielle bygningen Tronvik Torpedostasjon. Tronvik Torpedostasjon ble etablert i 1916 og nedlagt i 1980. Forsvaret brukte torpedostasjonen til testing av torpedoer. Fra Tronvik går det en trase til Refsnes langs sjøen frem til Svaleveien hvor Refsnes Gods ligger. Refsnes Gods er kjent for sitt gode kjøkken og velfylte vinkjeller - og ikke minst den unike kunstsamlingen.  Les mer om dette spennende godset på side 10.

Jeløy har en av Norges største skogsområder med bøk


Oppdag den ukjente delen av Jeløya

Ved Tronvik ender kysstien, men det betyr ikke at et fantastisk turterreng ender med kyststien, tvert om.  Inntil nå i artikkelen er bare den søndre delen av Jeløya beskrevet. Det meste av Jeløyas landskap gjenstår å utforske. Faktisk er det slik at når søndre del av Jeløy er unnagjort gjenstår fremdeles to tredjedeler av denne vakre og frodige øyen. De fleste av Jeløys nordlige områder består av mer kupert terreng enn i syd, og det er lite bebyggelse, men et utrolig flott turlandskap. Mye skog, men også åpne partier med enger og åkre.

Sykkel er helt klart det ideelle framkomstmiddelet når Jeløya skal utforskes. Her er det mange, smale veier og stier som går på kryss og tvers over hele Jeløy.

Fra Bjørnåsen har du fantastisk utsikt over Oslofjorden og den midtre delen av Jeløya.

 

Strandsonen er ubebygd rundt det meste av øyen, slik at det er mulig å gå uhindret til fots rundt store deler av øya, der det ikke er for kupert. Det er en rekke lett tilgjengelige strender over hele øya, slik at det nesten alltid finnes en strand som er skjermet for dagens vær og vind. Jeløya har en av landets rikeste flora, med blant annet blåveis og misteltein. På øyen finnes flere landskapsvernområder og naturreservater som følge av den enestående naturen.

 

Vestre Nes er et populært friluftsområde beliggende nordvest på øyen. Vestre Nes friluftsområde er på ca. 300 mål og ble ervervet til friluftsområde i 1974. Området er skogkledt og har klippe-, stein- og sandstrender. Det preges av åpen furuskog på grunnlendt og tørr mark. En svært populær campingplass ligger ved badebukten Nesbukta, nord på Nes.

 

Nord for Nes reiser landskapet seg ganske kraftig, og fra Nes kan du se opp til Jeløyas høyeste tinde, Bjørnåsen, på hele 139 m.o.h. Turen opp til Bjørnåsen kan anbefales på det høyeste. Du kommer opp til Bjørnåsen ved å følge veien langs campingplassen til Nesveien, og følg denne et lite stykke nordover til en snuplass. Her går det en umerket sti inn i skogen som følges i bratt terreng gjennom skog med blant annet gran, furu, lind, hassel og bjørk. Fra toppen er det fantastisk utsikt over Oslofjorden, samt nordre og midtre deler av Jeløy.  God tur!

#jeløy

Kart: Jeløy