Tweet This
Kyststien-web-.jpg

KYSTSTIEN

OSLO / VESTFOLD / ØSTFOLD / HURUMLANDET

 

Kyststiene rundt Oslofjorden

 

Oslo, Akershus, og Hurum
Indre Oslofjord

Indre Oslofjord med fylkene Oslo, Akershus, og kysten av Buskerud fylke byr på herlige naturopplevelser. Kysten av Indre Oslofjord har i sum noe av landets rikeste mangfold av geologi, landskap, naturtyper, plante- og dyrearter. Det er hele 12 forskjellige kyststistrekninger fordelt på de tre fylkene. Kyststiene i Indre Oslofjord er nære stor infrastruktur og enkel å ankomme.

Vestfold
Ytre Oslofjord vest

Fra Svelvik i nord til Helgeroa sydligst i Vestfold kan du faktisk gå nesten sammenhengende på kyststien, og der det ikke er kyststistrekninger kan du stort komme deg fint frem på merkede turløyper og på uoffisielle stier før du igjen kommer inn på en kyststi. Kyststien i Vestfold slynger seg langs skjærgården og er enkel å ferdes på da det meste av stien er i flatt landskap.

Østfold
Ytre Oslofjord Øst

I Østfold starter kyststinettverket på riksgrensen til Sverige, dypt inne i et skogområde sydøstligst i Norge. Her vandre r du du først i et fantastisk landskap fullt av historie og kulturminner. Senere går du langs grensefjorden Iddefjorden. Resten av kysstien er langs Østfoldkysten inkludert øyriket Hvaler. Langs kyststien passerer du landets største antall helleristninger.


Dette er kyststien i Oslofjorden

Oslofjorden har attraktive friluftsområder av nasjonal betydning. Mange områder er sikret som friområder for all fremtid. Her kan du kose deg og slappe av på blankskurte svaberg, på badestrender og i skjærgården på din vandring langs kyststien. Fra Bygdøy i Oslo by i nord og til Helgeroa i syd finner du merkede kyststier.


Vakker kystnatur og interessante kulturminner.

Kyststien ved Oslofjorden er i hovedsak etablert som en sammenhengende vandringsrute på etablerte stier og mindre veier. Den er forsøkt lagt der du møter vakker kystnatur og interessante kulturminner. Mange steder slynger stien seg helt ut på strandkanten og over svabergene som preger landskapet. Andre steder kommer du opp på høye, skogkledde åser der du kan stoppe opp og skue ut over havet. Kyststien er hele tiden merket med den lyse blåfargen. I skogen omkring kan du fritt ferdes dersom du ønsker noen avstikkere ut fra Kyststien. Her gjelder den norske allemannsretten. Regler er slått opp på info-tavlene langs stien.

Hva er en kyststi?

«Kystien» er en merket gangsti som er tilgjengelig for alle. Hensikten er å sikre ferdselsrett i kystsonen og på den måten å åpne mulighet for at folk flest skal få adgang til vandring i den vakre strandsonen. Det vil gi befolkningen muligheter til varierte friluftsaktiviteter, naturopplevelser og nyte stillheten i strandsone og skjærgård.

Det er inngått avtale med grunneiere om merking. Hvor det er mulig legges det opp til kontakt mellom det offentlige veinettet og kyststiene for at man lettere kan gå inn på kyststiene på forskjellige steder, enten fra buss, egen bil eller sykkel. Kyststiene binder ofte de sikrede friluftsområdene sammen. Det legges også opp til å bedre tilgjengeligheten til kulturminner i området rundt kyststi, for eksempel gjennom skilting. De merkede kyststiene er i hovedsak tilrettelagt for ferdsel til fots. Noen steder går kyststien over stokk og stein (eller svaberg), mens andre plasser kommer en frem med barnevogn.

Arbeidet med å bygge kyststier i Norge har kommet lengst rundt Oslofjorden. Fra Oslo er det nesten sammenhengende kyststi til Helgeroa på fylkesgrensa mellom Vestfold og Telemark. Den første kyststien i Norge ble åpnet i Brunlanes (nå Larvik kommune) i Vestfold på slutten av 1980-tallet. Siden er det åpnet flere kyststier i de fleste kommuner rundt Oslofjorden, og ellers i landet er det også en del kommuner som har laget kyststi de siste årene. Kystkommunene, fylkeskommunene og Oslofjordens Friluftsråd har vært sentrale parter i planlegginen og tilretteleggingen av kyststiene.

Hvaler-kyststien-web-Untitled_Panorama2.jpg
 Linker

Oversikt og informasjon om friområder og kyststier finnes i kommunale brosjyrer og i Oslofjordguiden, utgitt av Oslofjordens Friluftsråd. Oslofjordguiden kan bestilles på www.oslofjorden.org.

 Les den flotte boken (nedenfor) "Kyststien - Bohuslän -Østfold - Akershus", så får du ytterligere kunnskap om hele strekningen Bohuslän - Oslo:


Kilder og referanser:

Kilde: Oslofjordens Friluftsråd, Hvaler Kulturvernforening, INTERREG SVERIGE - NORGE, boken "Kyststien - Bohuslän -Østfold - Akershus" av Ingrid Karlsson, Olle Persson, Pål Erik Jensen, Axel Pettersen, og Sven Andersson.