Tweet This

Barcode

Barcode – Oslos nye skyline

Barcode betyr strekkode, og det er nettopp strekkodenes slanke linjer som har vært inspirasjonen for Barcode-konseptet.

Følelsen av å befinne seg i et godt bymiljø kommer ikke av seg selv. Byutvikling anses ofte som store, langsiktige prosjekter, men det handler minst like mye om de små detaljene. 
I år 2000 vedtok Oslo kommune Fjordby-visjonen; Oslofjorden skulle åpnes for byens befolkning ved å flytte havnevirksomheten som før okkuperte arealene ut mot sjøen. Reguleringsplanen for Bjørvika ble vedtatt av bystyret i 2003, og byggingen startet. Det første bygget i Barcode-rekken stod ferdig i 2007.

Den særegne arkitekturen på de 12 bygningene som danner Barcode, satte raskt Oslo på kartet over fremtidsrettede byer. Konseptet vant flere internasjonale priser, og Oslos nye skyline ble verdenskjent. Siden da har Barcode utviklet seg fra slående arkitektur, til å i tillegg bli et levende område med et attraktivt opplevelsestilbud mellom byggene. Restauranter, butikker, kulturinstitusjoner, boliger og arbeidsplasser danner et spennende nabolag. Et område som er til for å oppleves.

Tanken bak Barcode-konseptet er å bygge høyt og tett, og samtidig ivareta siktlinjer fra byen mot fjorden. Høyhusrekken har gått fra å være omdiskutert til å bli et ikon og landemerke for Oslo. Nå blir motivet brukt som symbol for det nye Oslo. Også internasjonalt blir arkitekturen lagt merke til. Hele Barcode-rekken samt fem av byggene ble i 2016 valgt ut til Venezia-biennalen, verdens viktigste arena for samtidsarkitektur.


Åpenhet
For utbygger Oslo S Utvikling (OSU) er målet at arkitekturen skal bidra til å skape et attraktiv bymiljø. Byggene med indivuduell form, høyde og karakter representerer åpenhet, teknologi og innovasjon. De enkelte byggene er utviklet og tilpasset med tanke på ulike brukeres behov.


Tegnet av anerkjente arkitektkontorer
Selve Barcode-konseptet, som vant den internasjonale arkitektkonkurransen OSU arrangerte i 2003, er utarbeidet av det nederlandske arkitektfirmaet MVRDV i samarbeid med norske A-lab og DARK Arkitekter. Barcode-konseptet var et sett av regler, og ikke ferdig tegnede bygg. Reglene dreide seg blant annet om høydeforskjeller og variasjon mellom byggene, i annethvert mørkt og lyst. Og til slutt den overraskende avslutningen i rød murstein som bryter helt med de andre byggene.

Fakta om Barcode

• 200 000 kvadrameter over bakken
• 80 000 kvadratmeter under bakken
• 12 000 kvadratmeter handelsarealer (1.etg)
• 397 boliger
• 1 barnehage - Strekkoden Barnehage
• 10 000 arbeidsplasser
• Utbyggingen startet i 2005
• Det siste bygget stod ferdig i 2016

barcodeoslo.no