Tweet This

Sørengas Badstue- og Helårsbadeanstalt

Velkommen til Sørengas Badstue- og Helårsbadeanstalt (SBHA)!

Sørengas Badstue- og Helårsbadeanstalt er en idealistisk forening for alle som har lyst til å bade i Oslofjorden når det er bitende kaldt (og når det er varmt).

Vi har to saunaflåter. Vår klassiker som i sin tid ble bygget av to badeentusiaster. Den kaller vi Måken. Vår andre sauna er splitter ny og heter Skarven. Begge ligger nede på Operastranda (bak operaen).


Du kan enten booke den ene eller begge for to timer for din gruppe eller komme på dropin .
 

Vi har utvidet vårt dropin-tilbud i 2019, dette er våre tider (gyldig fra 2. januar): 

 

Morgendropin

Mandag kl. 07-09

Tirsdag kl. 07-09

Torsdag kl. 07-09

Lørdag kl. 08-10
Søndag kl. 08-10

Ettermiddagsdropin

Mandag kl. 16-19

Tirsdag kl. 16-19

Onsdag kl. 16-19

 

Ønsker du å booke Måken og/eller Skarven privat gjøres det under. Husk de beste tidene går først...

BADINGENS HISTORIE I INDRE OSLOFJORD

På 1800-tallet hadde Oslo en rik og frodig badekultur. Denne badekulturen kom fra England på 1700-tallet der noen leger hevdet

at saltvann var helsefremmende, både til innvortes og utvortes bruk. I 1820 årene kom den første såkalte "bademachinen" til Oslo.

Her kunne fornemme gjester diskret senke sitt legeme ned i fjordvannet. Noe senere ble det bygd fjordbad som var åpne for allmennheten (bildet). Det kom egne bad for kvinner og for menn, for studenter og for militære. Det var til og med et fjordbad for

byens hester. I siste del av 1800-tallet lå det nesten femten bad her i indre havnebasseng.

Denne rike badekulturen overlevde ikke. Den ble ødelagt av forurensningene som tok til på begynnelsen av 1900-tallet. Etter annen verdenskrig var det ingen fjordbad igjen i indre havnebasseng.

Siden 1970-årene er det gjort mye for å bedre vannkvaliteten i fjorden. I dag er det igjen fint å bade i fjorden. I 2016 åpnet det store populære fjordbadet på Sørenga.


sbha.no