Tweet This

Damvann

Damvann

Damvann er et flott vann på grensen mellom Kvelde og Hvarnes, med stupbratte fjell som speiler seg i det sirkelrunde Damvann. Spennende stier på høydedrag med flott utsikt. Generelt er det mye bra fisk i dette vannet. Det er enkelt å komme seg til Damvann med bil og sykkel, og det er også lagt til rette for funksjonshemmende. Bomavgift ved innkjøringen.