Tweet This

Folehavna fort

Folehavna fort

Tilgangen til Folehavna fort er utmerket, dette er et fritidsområde som benyttes av veldig mange. Det fortet dog bærer preg av, er at det under sikringsarbeidet i 2009 ble revet, fjernet og jevnet mye i forhold til hvordan fortet så ut under krigen og ikke minst etter at det norske forsvaret tok over. I dag er det ingen kanoner eller lignende igjen, og Folehavna fort fremstår nok mer som en “militærhistorisk park” enn et fort i dag. Opprinnelig tilhørte Folehavna batteri Artilleriegruppe Larvik som ble opprettet mars 1941 i Ansbach, og kom til Norge april-mai samme år. Gruppen ble ledet av major Gunther med hovedkvarter i Larvik. De tyske militære myndighetene kalte fortet for Vesterøen, men etter 1945 har fortet hatt navnet Folehavna som egentlig er navnet på bukta med sandstrand, ut mot Sandefjordsfjorden. I dagens kart kalles spissen på Vesterøya for Tveitanodden. I alt ble det bygget tre større tunnelanlegg på Folehavna, der det ene anlegget ble sprengt tvers gjennom det høyeste partiet, denne var ca 120 meter lang og hadde tre åpninger.