Tweet This

Helleristningene på Haugen


Helleristningene på Haugen

På Haugen, litt nord for Istrehågan, er det noen helleristninger som viser mennesker som er formet som små spiraler. Det er det eneste stedet i Vestfold hvor slike er funnet. D kan Kan også se skip, spiralfigurer og skålgroper.

For å komme til helleristningene følger du Rv. 303 fra Larvik mot Sandefjord. Ta av ved Løve mot Istrehågan, og kjør deretter ca. 2 km videre i nordlig retning.