Tweet This

Tønsberg Tønne


Tønsberg Tønne

Tønsberg Tønne, eller "Tønna" på lokal språket, er et markant sjømerke ved innseilingen til Tønsbergfjorden, helt sørøst på Østerøya i Sandefjord kommune. Dette er et gammelt sjømerke, nevnt allerede i Sverresagaen på 1200 tallet. Opprinnelig var det en påle med en tønne som markerte stedet, men i dag er det erstattet av en stor steinvarde som er malt sort og hvit. Fantastisk utsikt mot Færder fyr, Tjøme og Sandefjords skjærgård. Det er flere jettegryter ved Tønsberg Tønne.