Tweet This

Brottet Amfi

Brottet Amfi

Utendørs amfiteater med forestillinger hver sommer på kveldstid, som gir en magisk atmosfære. 

Ved Skjelsbosundet nedenfor Nordgården – mellom Vesterøy og Spjærøy – ligger et stenbrott med tilhørende arbeidsbrakker. Man begynte å hente ut granitt i dette området i 1873, og brottet var i drift i 100 år. Spisebrakke, smie og maskinrom fra 1946 er under restaurering. I Stenbrottet kan man se den faste utstillingen ”Hogget i granitt”. Utstillingen er åpen året rundt.