Tweet This

Guttormsvauen


Guttormsvauen

Guttormsvauen er et fantastisk friluftsområde som ligger på vestsiden på Hvalerøyen Vesterøy.Området ligger i Ytre Hvaler Nasjonalpark og kyststien på Vesterøy slynger seg gjennom området. Her er det store områder med flotte svaberg, dype klover og kløfter. Her finner du også to av Østlandets beste badestrender, og fra parkeringsplassen vandrer du gjennom en nydelig og skyggerfull skog, første del bestående av barskog, så endrer skogens karakter til at fuktig løvskog blir fremtredende, ja her den sjeldne svarorsumpskogen som dominerer før landskapet åpner seg fullstendig med svaberg, strender, viker og berg.