Tweet This

Halden historiske samlinger 


Halden historiske samlinger 

Består av 3 avdelinger; Krigshistorisk museum,  Øvre magasin og Prins Georgs Bastion. Krigshistorisk museum ligger i Østre Kurtine, og har en rekke faste utstillinger der mye av tematikken er om svenskekrigene, unionsoppløsning og Karl den XII. I Øvre magasin finner du skiftende byhistoriske utstillinger, og på Prins Georgs Bastion ligger festningens bakeri og bryggeri fra 1695 som kunne forsyne brød til 5000 mann daglig, og ikke mindre enn 3000 liter svakt øl.