Tweet This

Hunnfeltet 

Hunnfeltet 

På Hunnfeltet i Skjærviken er det registrert nærmere 150 synlige fornminner fra yngre steinalder, bronsealder og jernalder. Her finnes stensetninger, gravhauger, gravrøyser, bautastener og flatmarksgraver. Under bakken er det også funnet boplasser, rester av gamle åkre og flatmarksgraver. Gjennom feltet går eldgamle ferdselsårer, hulveier som dype furer i bakken. Snille beitende sauer på feltet. Feltet ligger rett ved riksveien. Kort spasertur.