Tweet This

Høytorp fort


Høytorp fort

Høytorp fort, sperrefort i den såkalte Glommalinjen, oppført sammen med Trøgstad fort og brogallerier ved Fossum og Langnes i 1912-17. Disse anleggene dannet til sammen Fossumstrøkets festning, som var beregnet på å understøtte offensive operasjoner øst for Glomma. Det var etter 1. verdenskrig en del av den ytre forsvarslinje rundt Kristiania (Oslo). Hovedanlegget er sprengt inn i fjellet, med bl.a. mannskapsrom, kjøkken, magasiner og kommandosentraler. Til sammen er det 1100 meter med tunneler og underjordiske ganger på området. Området er hele 430 dekar stort og inneholder 40 bygninger og et godt tur- og veinett i tillegg til forsvarsanleggene. Det er omvisninger inne i fjellanlegget og festningsutstillingen hver søndag i juni – august kl 14.00. Egen artilleriutstilling for landforsvarsskyts er åpent hver søndag i juni - august fra kl 12.30 til 13.30.