Tweet This

SANDEMSKOLEN - KUNSTGALLERI ARNE LINDAAS' VERKER

SANDEMSKOLEN - KUNSTGALLERI ARNE LINDAAS' VERKER

På vestsiden av Rømsjøen finner du Sandemskolen, med imponerende utsikt over det meste av bygda. I år 2005 feiret Sandemskolen 30 års jubileum som kunstgalleri og skolemuseum. Her vises Arne Lindaas' bilder, glasskunst og skulpturer.


Sandemskolen ble sannsynligvis påbegynt bygd i 1920. Grunnmuren, gråsteinsmur av stein hentet ved det gamle Samvirkelaget, ble reist av "Forsbergkara". Byggmester var Jørgen Sletten. Skolen skal være tegnet av en Haukenæs, men E. Stang skal visstnok ha hatt sitt å si vedrørende husets utseende.


Paul Høitorp, opprinnelig fra Skiptvet, var lærer på skolen fra den ble tatt i bruk i 1921 til den ble lagt ned i 1957. Da stod den nye sentralskolen på Engehaget ferdig. I begynnelsen vekslet lærer Høitorp på å undervise ved Sandemskolen og ved Trosterud skole i Utroa.


Læreravlønninger er ofte blitt omtalt som et kapittel for seg. Her er utlysningsteksten som stod annonsert i "Norsk Kunngjørelsestidende" den 28. juni 1920:

"Lærerposten ved Sandun og Trosterud Skolekredse i Rømskog Anneks til Rødenes, Østfold, er ledig fra 1ste Oktbr. førstk. Undervisningstid i begge Skoler tilsam. 24 Uger i Storskolen og 16 Uger i Smaaskolen. Løn Kr. 600,00 pr. Uge á 36 Timer. Fylkestillæg Kr. 300,00. 4 Alderstillæg á Kr. 300,00. Statens Dyrtidstillæg. For tiden et kommunalt Dyrtidstillæg Kr. 400,00. Til Opildning i Skolelokalene Kr. 150,00, frit Renhold samt Kroner 50,00 i Skydsgodtgjørelse. Til Sandun Skole Lærerjord, til Trosterud Skole Have. Ny Skolebygning skal opføres strax i Sandun. Skolen ligger nær Landhandleri og Postaabneri. Om sommeren daglig Bilrute til nærmeste Jernbanest. Bjørkelangen. 10% Indskud i Statens Pensionskasse samt Fratrædelse ved Aldersgrænse. Alle lovlige forbehold, deriblandt ogsaa mulig Omordning og Deling af Skolekredsen."

Kilde: Rømskog kommune