Tweet This

ST.CROIX-HUSET

ST.CROIX-HUSET 


På St.Croix-huset kan barn og unge utfolde seg blant annet som deltakere ved Kreative Verksteder. Noen lørdag formiddager kan helt små barn få kulturopplevelser. Vi har f.eks. Barn av Den Blå Klode som vi ønsker skal være et treffpunkt for barn (og voksne). Sang, dans og lek fra “flere verdener” står i fokus. Hver dag (ikke torsdag) er lekerommet åpent. Ungdom har mulighet til å øve eller lære nye ting i form av kurs, Rockeværste, egen øving og oppleve konserter av mange sjangre på husets ulike scener. Voksne leietakere bidrar til et fellesskap i form av dans, fotoklubb, maleklubb, m.m. Eldre er også en brukergruppe som blant annet spiller bridge. Alle bidrar til et kreativt, godt blandet miljø, hvor Kaféen blir et møtepunkt. Huset egner seg også som møte- og seminarsted med lunsj fra kaféen. St.Croix ønsker å være samarbeidspartnere, og vil hjelpe dem som har idéer de ønsker å prøve ut. Fokuset er ofte på prosess og ikke på resultat. Ikke nøl med å ta en prat med oss! Fritidskubbenes administrasjon leier lokaler i 2. etasje. Sceneteppe holder også til her, og initierer og koordinerer scenekultur for barn og unge i Fredrikstad. 

St. Croix-huset er et sted som ofte endres i takt med folkets innspill og initiativ. 

Vi har åpent 63 timer pr. uke, og prøver å nå deg gjennom våre nettsider, brosjyrer og programmer, annonser og omtaler i aviser og andre medier og ikke minst i direkte kontakt med oss som jobber her. 


Besøksadresse: 

St.Croix-huset 

St.Croixgt. 16 

1607 Fredrikstad

kulturhusene.no