Tweet This

Berger museum

Berger museum


Berger museum

Fra Jørg Jebsen tok over som disponent i 1970, og utover på 1980-tallet så han i større og større grad behovet for å ta vare på den historien som Berger og Fossekleven fabrikker var en del av. Han startet dermed å samle og systematisere arkiv og gjenstandsmateriale. Berger museums arkiv inneholder arkiver fra Berger og Fossekleven fabrikker, men også Berger skole, Foreningen Samhold, Berger Idrettslag, Berger Sparebank, Berger Husmorlag, Berger Musikkorps, Bjarne Hansen og Per Øivind Hansens arkiver fra deres trikotasjeindustri, Berger Tekstilarbeiderforening, Berger kirke og Berger gård.  Arkivet belyser mange sider av Bergersamfunnet.