Tweet This

Borgarsyssel Museum

Borgarsyssel Museum 

Borgarsyssel Museum 

Museet ble stiftet i 1921 og ligger ved ruinen etter Nikolaskirken fra omkring 1115. Museet dokumenterer og formidler kulturhistorie fra hele Østfold fra middelalderen og fram til nå.

Borgarsyssel Museum har fylkesomfattende samlinger fra Østfold, og er et friluftsmuseum med et 20-talls antikvariske bygninger. 

NB: Borgarsyssel Museum er for tiden under ombygging og det pågår en omfattende innflyttingsprosess i det nye fellesmagasinet på Trollull. Deler av deres gjenstandssamling er derfor utilgjengelig, men samlingsansvarlig Mona Beate Vattekar tar imot publikumshenvendelser. Museet har for tiden heller ingen arkivar og hele samlingen av privatarkiver og tradisjonsarkiv er derfor utilgjengelig. Det er svært begrensede muligheter for å finne frem eller tilrettelegge for materiale før tidligst i 2016.