Tweet This

Brunla gravfelt

Brunla gravfelt

Brunla gravfelt

Ett av de største gravfeltene fra jernalderen i Vestfold er gravfeltet på Brunla og Agnes gård ved Stavern. På et 120 dekar stort område eksisterer nærmere 90 graver, brønner og groper. Det har blitt oppdaget en mengde nye graver og spor etter eldre dyrking på gravfeltet på Brunla og Agnes. Disse ble funnet under et omfattende restaureringsarbeid for å gjenskape vegetasjonen slik den tidligere har vært. Det står en informasjonstavle på stedet.