Tweet This

Hafslund Hovedgård

Hafslund Hovedgård 

Hafslund Hovedgård 

Opprinnelig var trolig Hafslund Hovedgård et krongods. Den tradisjonsrike og vakre Hafslund Hovedgård er i dag et fredet kulturminne. Det har vært bosetting på Hafslund i over 5000 år. I parken kan du se helleristninger som er 3000 år gamle. Lettdrevet, sørvendt morenejord, samt fiske og fangst i elv og skog gav grunnlag for tidlig bosetting. Gårdsnavnet nevnes første gang i et brev fra 1344. Parken er alltid åpen for den som vil spasere under de vide trekronene. I juni, juli og august er det faste omvisninger på søndager for publikum inne i den vakre bygningen.