Tweet This

Hvaler kirke

Hvaler kirke


Hvaler kirke

I følge våre historikere skal Hvaler kirke være en av landets eldste. Hvaler kirke er en middelalderkirke, trolig påbegynt ca. 1000/1100 e. Kristus, og var i privat eie gjennom en årrekke fram til 1860, da den ble menighetens eiendom. Døpefonten, som er laget av Gotlandsk kalkstein, er antagelig fra 1300-tallet, mens prekestolen er fra 1620. Hvaler kirke med omgivelser er blitt valgt ut som kommunens tusenårssted.