Tweet This

Hvalertufter

Hvalertufter

Hvalertufter

Tuftene på Hvaler er rester etter fiske/fangstbosetting fra 1100- 1500 e. Kr. Hvalertufter er spor etter hustufter og stensettinger, de er enkle hus som befinner seg på naturlig avgrensede flater i landskapet. Det er registrert 57 felt med tufter på Hvalerøyene, og i alt finnes det ca. 380 Hvalertufter. Du finner dem i sydvest den badestranden Storesand (området ved Sjursholmen og døvika), og øst for Skjærhalden langs «Kjærlighetsstien» som tar deg forbi to store tuftefelt; Gilbergodden og Skårsnes, med opplysningstavler. Det er spesielt på Kirkøy man finner de fleste «Hvalertuftene», men «Skjelleren» på Søndre Sandøy er også svært intakt og ligger i en fantastisk flott løvskog på Norges mest skogkledde øy, samt den lille øya Ekholmen (nordvest for Herføl) har flere tydelige felt med Hvalertufter med skipsopptrekk