Tweet This

Moss by- og industrimuseum

Moss by- og industrimuseum 

Moss by- og industrimuseum 

Museet er en del av Stiftelsen Østfoldmuseet. Moss by- og industrimuseum samler, bevarer og dokumenterer Moss bys sosiale, arkitektoniske og industrielle historie, med vekt på tidsskiftene i det 20. århundre. Den permanente utstillingen omhandler mølleindustri, vannkraft, glassemballasje og papirindustri. Skiftende utstillinger tar opp temaer knyttet til byens bedrifter, foreningsliv og kulturelle aktiviteter. Museet holder til i restaurerte lokaler i Kloster og Galla møller mellom Fossen og Lille-elv.