Tweet This

Prestegårdskog naturreservat

Prestegårdskog naturreservat

Prestegårdskog naturreservat

Store deler av Hvaler Prestegårdskog ble fredet som naturreservat i 1993 for å bevare sandfuruskogen og lågurtfuruskogen i dette området. Sandfuruskogen er den eneste forekomsten av denne skogtypen som er registrert i Øst-Norge. Naturreservatet grenser mot de to flotte badestrendene Storesand og Ørekroken, og som er en del av Ytre Hvaler nasjonalpark. Området er spesielt rikt på sjeldne planter og insekter.