Tweet This

Råde Forsvarsmuseum

Råde Forsvarsmuseum 

Råde Forsvarsmuseum 

Museet i "Teltebua" er bygd opp av Råde Forsvarsforening. Samlingen skal gi besøkende et lite innblikk i det norske forsvars historie. Man har lagt vekt på at muséet skal ha lokal tilknytning. Gjennom utstilling, bilder og beskrivelse prøver en å vise situasjonen under krigen 1940-45, og hvordan bygdas folk var involvert. For eksempel vises i et "tablå" en milorg-mann som pakker opp en container som nettopp er mottatt i flyslipp.