Tweet This

Rød Herregård

Rød Herregård 

Rød Herregård 

Med over 300 års historie er Rød Herregård i Halden en innholdsrik kulturperle. Herregård er fra 1700-tallet, med en vakker barokkhave og landskapspark. Her finnes en åttekantet paviljong fra 1756, en hasselallé og en lindetunnel. Her er storvokste edelløvtrær, dammer, bjørnegotte, eremitthytte, saluttbatteri og gravsted. Den var eid og bebodd av familiene Tank og Anker fra 1733 til 1961, da anlegget ble stiftelse og museum. Hovedbygningen vises i dag med sitt autentiske innbo med møbler, kunst, jakttrofeer og en stor våpensamling. Rød Herregård var en viktig arena for det politiske og diplomatiske spillet i 1814. Hagen er et populært samlingssted, og alltid åpen for publikum.