Tweet This

Tollboden

Tollboden 


Tollboden 

Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter viser stolt frem sin maritime ustilling i Tollbodens 1. etasje, om sjøfarts- og hvalfangsthistorie på en kreativ, spennende og instruktiv måte.  Hele utstillingen er inndelt i to avdelinger, sjøfart og hvalfangst, og seksjonert i temaer bygd opp av flotte skipsmodeller supplert med gjenstander, illustrasjoner, bilder og informasjonstavler. Det er utstyrt med flere monitorer som viser livet til sjøs og på hvalfangst. En av monitorene viser dessuten i tekst og bilder om byens rederier og deres fartøyer. Et opplevelsessenter vel verdt å besøke.