Tweet This

ENGELSVIKEN

Bilde-3-Engelsviken.jpg

Engelsviken

Idylliske Engelsviken er mest kjent som et sommerparadis med populære badestrender, og for fiskesuppe, ansjos, sommerforestilling med viser av Evert Taube, og naturskjønnhet, og det er jo ikke så aller verst for et lite sted.

 

Engelsviken er et lite tettsted på Onsøys kyst litt nord for Hankø. Det bor ca. 1000 innbyggere i den koselige bebyggelsen av eldre og nye hus. I området rundt tettstedet er det tallrike fritidsboliger. Helt fra vikingtiden har Engelsviken vært bebodd. Opprinnelsen til navnet Engelsviken er gården Ingjaldsvik, kjent fra middelalderen av. Engelsviken er et strandsted med slipp og verksted, fiskemottak og hermetikkfabrikk. Fiskebutikken Engelsviken er den nest største fiskerihavnen i Østfold (Utgårdskilen på Vesterøy, Hvaler er størst).

 

Fiskebutikken på Engelsviken brygge har et imponerende utvalg av fisk og skalldyr i alle varianter. Hyggelig betjening frister deg med havets delikatesser og det er vanskelig å gå ut av forretningen uten at lommeboken blir smalere. Det sies at ”verdens beste fiskesuppe som ikke er hjemmelaget” får du servert i nabobygget til fiskebutikken. Restauranten er svært populær og på kveldstid sommerstid danner det seg fort kø utenfor inngangspartiet.

 

Rett vest for bryggen ligger Solvika som ligger på Engelsvikøy. Friluftsområdet har en barnevennlig sandstand, men også svaberg. Det er flotte turområder, og kyststien går forbi her.

 

Ankommer du Engelsviken med båt er du sikret en meget god havn. Du kan legge til kai på gjestebryggen utenfor Engelsviken. Det er dypest ytterst. Du kan også fortøye innerst bak moloen ved Allmenningskaia som har dybder fra 1-3 meter. Ved båtbutikken litt lenger nord i havnen er det også gjesteplasser. Moloen ved innløpet beskytter godt for vind.

 

Historie

Da isen trakk seg bort fra Østfold for ca. 10.000 år siden sto havet 200 m høyere enn i dag. Landet hevet seg «raskt», de første 700 - 800 årene med ca. 70 m. Etterhvert har det gått

saktere, men landet i denne delen av Østfold har steget med 30 cm de siste 100 årene. Fortsetter dette vil sundet ved Engelsvikøya om et par hundre år kanskje være en stor slette,- kanskje jordbruksland.

 

Middelalderbosettingen

De dyrkbare feltene sør på Engelsviken ga grunnlaget for framveksten av Haviken og Smauget. Folkemengden i middelalderen før 1537 er vanskelig å anslå. Men med en

gjennomsnittlig familiestørrelse på 5 personer pr. bruk snakker vi muligens om størrelsesorden 15-20 personer. Trolig har det

også bodd noen ved fjorden. Noen omstreifere og tiggere fantes også. Omkring 1800 viser kilder at det er ca. 30 personer på Engelsviken. De geografiske grensene for tallet er imidlertid uklare. I 1835 er det registrert 27 personer, i 1865 er dette vokst til 75 personer. I 1875 er det 98 personer, mens det i 1910 er hele 294 personer. Sagt på en annen måte var det en tredobling av folketallet på 35 år fra 1875-1910.

 

Gården Engelsviken er trolig en av de eldste gårdene i Onsøy. Sannsynligvis kommer navnet av mannsnavnet Ingjul og ordet Vik. Det kan tolkes som at Ingjul slo seg ned i Viken og

ryddet boplass. Denne første gården ligger langt fra vannet idag. Det kan bety at den ble anlagt på et tidspunkt da vannet sto høyere enn idag. Gården er nevnt i et kongebrev fra 1369. Skriveformen var da Ingiældsvik. Også Ingiærdzwigen er brukt. Noe senere er

både Ingielsviik, Engelsvik, Engelsuik og Engelsvigen brukt. Gården var såkalt kongegods frem til1658. Den ble da overdratt til Henrik Bjelke på Elingard. I 1688 er det nevnt et gjestgiveri på Engelsviken, muligens på Tangen.

 

Gården Vestre Engelsviken tilhørte Lars Andersen. Han har vært helt sentral i Engelsvikens utvikling mot industrisamfunnet. Han løste handelsbrev i 1879, drev fiskehandel, opprettet landhandleri, startet bakeri, var agent for en motorfabrikk i Christiania, og ikke minst drev storsildefisket (1877 - 1897). Hans etterkommere har ført tradisjonene videre etter hans død i 1917. Engelsviken Salteri, Engelsviken Preserving og nå i dag Engelsviken Canning er stadier i utviklingen.

 

En annen fiskeindustri i Engelsviken som ble etablert i 1890, Th. Johnsen & Co. har også bidratt sterkt til utviklingen fra gårdsbruk til et lite industrisamfunn. Også dette firmaet var et resultat av de store sildefiskeriene før århundreskiftet. Firmaet hadde ca. 200 ansatte før århundreskiftet.

 

And. Johnsen Canning & Co., Chr. Bjelland & Co. A/S og i dag Troll Salmon AS beskriver en bedriftsutvikling med kjøp og salg og ulike eiere. I tillegg til fiskeriene ble etterhvert også hvalfangst i Sydishavet en viktig næring. Dette var delvis en erstatning for dårlig fiske i 30-årene og en ny måte å tjene penger på til livets opphold. Fangsten pågikk i ca. 50 år.

 

Engelsviken som fiskerihavn er markant i Østfold, og også i landssammenheng. Kystdirektoratet kartlegger i disse tider fiskerihavner i landet. Det er et «produkt» av kulturminneåret og skal resultere i «havnebevaring». Det er Fiskeridepartementet

som evt. skal bevilge penger til bevaringen. Bevaring i denne sammenheng er å sikre havnene som fortsatt fiskerihavn.

 

Det er fortsatt fiske og fiskeprodukter som markedsfører Engelsviken og skaffer de fleste arbeidsplassene. Engelsviken Canning gjør seg fortsatt gjeldende i butikkhyllene. Emmy og

Bjarne Skogens fiskehandel, Troll Salmon og Engelsviken Brygge og fiskerestaurant understreker dette og fører tradisjonene videre.

 

Havn for trubadurer og svenske svisker

Den årlige sommerforestillingen med viser av Evert Taube har blitt legendarisk innslag i Engelsviken om sommeren. I sommer er det 19 år siden det hele startet med det som egentlig bare skulle være tre sommerkvelder med Taube-viser. Konsertene ble raskt populære og nå er det ca. 30 konserter hver sommer i Engelsviken. Bryggerestauranten som er innredet som en skute, med master og rær, skipsklokke og fendere, er den best tenkelige ramme rundt Evert Taubes viser. Nå ville ikke maritime og stemmningsfulle omgivelser vært nok hvis ikke visene ble fremført bra, men den mer eller mindre faste gjerngen med noen få utskiftninger her og der;  Hege Elisabeth Klevås Johannessen, Lars Klevstrand, Nissa Nyberget, Rino Johannessen og Hermund Nygård, -  får det aller meste av den svenske dikteren og trubadurens produksjon en utforming som forfører og berører, kaller på latter og tårer, og viser dyp innsikt i Taubes tonespråk og tekster. Og liv. Evert Taube (1890-1976) skrev 57 bøker, derunder 270 sanger, og forestillingene byr gjerne på ca. 20 viser av den svenske trubaduren. Sommeren 2019 spilles forestillingen for det 22. året på rad.

 

Onsøy

Engelsviken ligger i den norvestlige delen av Onsøy i Fredrikstad kommune. Onsøy, “Odins øy”, er oppkalt etter guden Odin. Den opprinnelige Onsøyas avgrensing mot nord var så sent som på 1700-tallet en seilbar vestlig arm av Glomma. Gamle Onsøy kommune (før sammenslåingen med Fredrikstad) var ca. 115 kvadratkilometer. 25% av dette er jordbruksareal. Strandlinjen er ca. 50 km. Det er en variert skjærgård med 152 øyer. Onsøy er i dag en av kommunedelene i Fredrikstad. Onsøy er nest størst av kommunedelene. Det er ca. 13000 innbyggere (20% av Fredrikstads innbyggere). Det er ca. 3500 feriebosteder med flere populære badeplasser. Fiskeforedlingsbedrifter i Øyenkilen og Engelsviken er fortsatt aktive. Kommunedelsadministrasjonen er ved Ørebekk, hvor det også er helsestasjon, PPT-tjeneste, sosialkontor, menighetskontor og lensmannskontor Kommunedelen er tillagt ansvar for oppvekst og omsorg.

 

Kilde: Lokalhistoriewiki, Wikipedia, Fredrikstad kommune med stedsanalyseprosjektet; «LOKALSAMFUNNSPROSJEKTET GRENDE SENTERE TENGELSVIKEN».