Tweet This

Akerselva Trebåtforening

Akerselva trebåtforening jobber for å gjenskape en levende trebåtkultur i Akerselva. Foreningen har som hovedmål å reetablere båtplasser i elva i form av en museumshavn. Vi ønsker å vise fram gamle klassiske trebåter på det stedet i byen der de en gang hørte hjemme. På denne måten vil vi skape et vindu bakover i tiden og fortelle en liten bit av oslohistorien. Vi mener at vakre båter langs elvebredden vil være en berikelse for bybildet. Et levende treåtmiljø i bykjernen vil puste liv i en tradisjonsrik båtkultur som er i ferd med å forsvinne.

I et oslo som stadig fornyes og moderniseres bør det også være plass til det gamle og tradisjonsbærende. Akerselvas bredder og områdene rundt elva er gjenstand for omfattende forandringer. Allikevel er elva den samme, et flytende fast punkt i en omskiftelig by. Elva knytter fjorden og byen sammen. Gamle trebåter i elva vil manifestere møtepunktet mellom fortiden og nåtiden. Gamle trebåter i elva vil også bringe fjorden inn i byen og byen ut på fjorden!    

http://akerselvatrebaatforening.org/