Tweet This

Aktivitetshusetk1

VELKOMMEN TIL AKTIVITETSHUSET K1.

På denne siden kan du lese om hva Aktivitetshuset K1 er, hvem som er her og hva du kan bruke huset til. 

Aktivitetshuset K1 (også bare kalt «K1») er en åpen møteplass for beboere i nabolaget på Tøyen. 

Hovedmålet for huset er at det skal romme mangfoldige og inkluderende aktiviteter for hele befolkningen på Tøyen, der tilbud til barn og unge har en særlig prioritet.

2019 informasjon:

Velkommen tilbake til et nytt år med flotte aktiviteter! Bookingsystemet er nå åpent igjen, og vi er klare for å gjøre plass til alle vi klarer. Huset er åpent mellom kl.09.00-19.00 på hverdager. Vi gleder oss til å se dere!

Aktivitetshuset K1 har vokst fram som et ønske fra befolkningen, lokale politikere og bydelens tjenester og blitt realisert gjennom «Områdeløftet» på Tøyen.

 

Områdeløftet er en flerårig statlig og kommunal satsning, som skal bidra til at Tøyen oppleves som et trygt og inkluderende sted med en aktiv befolkning som ønsker å bli boende. Det er Oslo kommune – Bydel Gamle Oslo som står ansvarlige for driften av 

aktivitetshuset.

 

Aktivitetshuset skal bidra til at Tøyen blir et mer inkluderende nabolag med et godt samhold og engasjement blant befolkningen. Konseptet om sambruk og samskapning står sentralt og ligger som en grunnforutsetning for all virksomhet i huset. Aktivitetene skal 

fremme folkehelse og virke forebyggende.

 

Huset har en liten stab som sørger for daglig drift, informasjon, utlån av lokaler og innehar en koordinerende rolle for husets innhold og tilbud.

 

Aktivitetene som fyller huset leveres blant annet av:

•Lokale lag, foreninger, organisasjoner og frivillighet

•Sosiale entreprenører og beboer – / nabolagsinitiativer

•Tiltak, tjenester og områdeløftprosjekter forankret i bydelens tjenestelinje 

•Private, kommersielle og eksterne aktører 

•Gjester og besøkende fra fjern og nær

 

Huset har både «faste beboere» som har kontorplass og/eller driver et fast aktivitetstilbud og aktører som låner lokaler på fortløpende basis.

 

K1-staben tar gladelig i mot alle initiativer som bygger opp under de overordnede målene for Områdeløftet og Aktivitetshuset K1.

aktivitetshusetk1.no