Tweet This

ANDEBU

ANDEBU er sentrum i Andebu Kommune (186 km2

) – en jord – og skogbrukskommune. NGU har

grunnvannsdata. Andebu stenkirke er fra 1100s og hovedbygningen på Andebu Prestegård er

fredet. Rundt Andebu er flere rester av bygdeborger – bl.a. Ulspipa (139m). Tjuvbergåsen NV

for bebyggelsen er også en bygdeborg - fra Folkevandringstiden. Gulli har skolemuseum.

Ved Kjærås er elva demt av en svenske som skapte Kjæråsfossen. Han skal ha tapt penger

på det. Årlig middelnedbør er