Tweet This

ANGERSKLEIVA

ANGERSKLEIVA N for Holmestrand er et beryktet veganlegg nevnt alt på 1300s. Anlegget har opptil

33% stigning, er fredet og går over Ramberget og til Holmestrand. Navnet kommer av det

gamle navnet på Sande; Angr = trang vik. Vegen ble fullført under militær kommando, og var i

sin tid et av tidens mest berømte veger som del av den gamle Kongevegen og Postvegen.

Bergartene i skrenten mot Oslofjorden er flere lag med permiske lavabergarter oppå sandsten.

Vegen langs sjøen forbi Smørstein kom 1793, men Angerskleiva er ennå farbar og særlig

kjent for sin vårflora. Den er skiltet fra RV 315. I Rambergfjellet bor det en jutul som skal ha

forstyrret naboene julekvelden. (932, 7435)