Tweet This

AREKILEN NR

AREKILEN NR (ca 1m, 15da) på Kirkøya i Hvaler (are=ørn)er en avsnørt vik av Ørekroken, men med

saltvannskontakt ved flo sjø. Landhevingen er ca 30 cm pr.100 år. Arekilen er kjent for sitt rike

fugleliv med ca 150 registrerte arter bl.a. skjeggmeis . Fuglelivet har faktisk blitt studert her

siden 1866! Arekilen ble NR 1976 med 440da. Strendene byr på landets neststørste svartor-

strandskog med rik flora. Her er funnsted for den sjeldne stivt havfruegras og for ferskvanns-

snegle. Takrør ble høstet og brukt til taktekking – og som tilsats til gips. Næringsrikdommen

skyldes for en stor del seilskutene og deres ballastjord. Til og med malariamygg klekkes her,

og det var malariaepidemier 1854-1861. I middelalderen var Arekilen en fjordarm.,Kilen er

svært grunn – 20-30 cm. Eutrofieringen gjør at den gror igjen. 1914-1915 ble det forsøkt å

tørrlegge Arekilen med en Arkimedes’ skrue i Tangenbekken. Den hadde en kapasitet på 1

mill l/time. Så vidt vites har det aldri blitt forsøkt andre steder i landet. Hensikten var å inn-

vinne land og bekjempe myggen. Det første forsøk på innsjørestaurering var her 1992-1994.

(171, 429, 614, 1051, 1058, 1141, 1205, 1239, 1259, 1381, 1422, 1633, 7213)