Tweet This

ASDØLA og ASDØLAJUVET NR

ASDØLA og ASDØLAJUVET NR (ese = lett å flomme) i Lierdalen er en sprekkedal og trangt juv

med fosser bl.a. Høgfoss. Bergartene er permisk rombeporfyr over skifre og Ringerike-

sandsten, og juvet er et eldorado for geologer og botanikere. Her vokser bl.a. det sjeldne

huldregraset. Det står også en edelløvskog i juvet med verdifull mose- og bregneflora. Asdøla-

juvet har flere N-S forkastninger. Spranghøyden er 70m. Området ble fredet alt 1970 og ble

NR 2001 med 391da. Det går en merket sti langs dalen. Men vassdraget har også vært brukt

til flere sagbruk fra 1550s og til mølle og teglverk, krittpipefabrikk (!) og et ovnsstøperi 1850-

1899. På 1800s var det faktisk et lite industrisamfunn ved Asdøla til mølla ble nedlagt 1955.

Juvet ble også brukt i fløtingen. Det er gamle demninger foran Sandungen og Asdøltjern.

1972 ble Asdøla brukt til innspillingen av filmen ”Når Villdyret Våkner” (Jack London) med

selveste Charlton Heston i hovedrollen. Men her skjedde også en flystyrt ved Asdøltjern 1972

der 45 ble drept. Utsiktspunkter er Haukelia i S og Aschenbergsetra N for Høgfoss. Aschen-

bergsetra var boplass 1850-1930s. NGU har gjort grunnvannsundersøkelser i Asdøla. (100,

316, 339, 570, 629, 848, 921, 1141, 1422, 1556, 1611, 7430, 7479, 7521, 7567)