Tweet This

ASKER

ASKER ble stasjonsby 1872. Kommunen er 101 km2

. Bebyggelsen er «ny», og stedet er et handels-

sentrum i stadig forandring og i skarp kontrast til det gamle forsamlingslokalet Vendskaben

(1905). Det er et lokale bygd på initiativ av bygdas kvinneforening. Et av medlemmene var

Hulda Garborg, og stedet ble ofte brukt som scene for hennes teaterstykker. Grunnlaget for

Det Norske Teateret er derfor lagt her. De opprinnelige Askergårdene ligger tett inntil hver-

andre litt N for nåværende sentrum. Her var bygdas sentrum da helt tilbake i jernalderen, og

stedet er rikt på fornminner med mange gravhauger. Prinsehaugen ved Prestegården er fra

Folkevandringstiden, men har navn etter kronprins Karl Johan som ble servert et måltid på

haugen 1815. Asker Kirke er en nygotisk teglstenskirke fra 1879, men reist på samme sted

som den gamle middelalderkirken. Den brant 1978. Den fredete (1991) prestegården med

våningshus fra 1807 har også en fredet drengestue – og potetkjeller. Den fredete (1959)

askealleen – Vogeliusalleen – fra 1770s går forbi kirken. Vogelius var sogne-prest og en

foregangsmann i jordbruket.Treslaget ask er også motiv i byvåpenet, og skudd og bladverk til

askekallene sier de ble brukt til fór. Derfor ser de slik ut. Området ved Asker kirke med

oldtidsfunnene er et område med nasjonal verneverdi. Den gamle Drammensveien ved

fylkesgrensen ble anlagt 1665, og traseen kan kjøres ennå. Ellers var Askergårdene viktig

skyssstasjon, og fra 1826 til jernbanen kom, var det hestedrosje mellom Kristiania og

Drammen herfra. Postbefordringen ble også lagt hit, og bygda første landhandel åpnet 1864.

Nå er gardsdriften nedlagt, men anlegget bevart. Jansløkka skole fra 1844 er den første i

bygda. Men den har også vært brukt som herredsstyrelokale og bank. Deler er nå skolemu-

seum. For geologisk interesserte er det mange flotte skjæringer langs E18. Berggrunnen er

beskrevet i et eget NGU-kart navnet Asker og kvartærgeologien i NGU Skr.90. Grovt sett har

Asker Drammensgranitt i S og permiske lavaer i N og ellers kalkrike Kambrosilur-bergarter. I

sin tid var det 28 kalkbrudd. Nå er det bare Franzefoss igjen. Asker har midlere årsnedbør på

940mm og årstemperatur på 5,2 oC. (353, 390, 745, 753, 898, 921, 1116, 1464, 8077)