Tweet This

ASPERN

ASPERN (105m, 8 km2

, 45m dyp, 140 mill m3

) i Haldenvassdraget var opprinnelig forbundet med

Aremarksjøen med et 5km langt sund; Tordyvelen. Sjøene er regulert 1,63m med et regu-

leringsmagasin på 25 mill m3

. Nedbørfeltet er 1372 km2

, og NVE har hatt et vannmerke i

Aspern siden 1939. Av verneverdige områder er Nøttesundholmen nær utløpet, Lille Trollhatt

og Tripperødholmene. De er alle hekkeholmer. Tilløpselvene er svært kalkfattige og humøse.

NVE har dybdekart. Dødhaug ovenfor sjøen er en bygdeborg fra Folkevandringstida der det

bodde en drage. Men den første nybyggeren – Asper – skjøt den. (239, 1113, 1225)