Tweet This

BEKKELAGET

BEKKELAGET (lag = fiskersted) er en tett befolket bydel i Oslo. Her gikk et stort (16da, 100.000 m3)

leirskred 7.oktober 1953 som tok både Mosseveien og jernbanelinja, og 5 mennesker omkom.

NGI 8 gir en god beskrivelse. Bekkelaget Renseanlegg ble bygd 1963 som det første ved

Oslofjorden (4, 748, 893, 972, 1071, 7421, 7440)