Tweet This

BERBY

BERBY langs RV 102 ved Enningdalselva S for Halden og nær grensen til Sverige er kjent fra 1344.

Dette var en adelig setegård og herregård for Truls Wiels Berby 1742 som sikret seg et

enormt skoggods helt opp til Rømskog og Setskog. Ryktet sier at grensen ble trukket opp i

fylla. Godset ble oppløst i midten av 19.århundre, men hovedgården ble ikke delt. Den om-

fatter 30.000 mål skog på begge sidene av grensen. Berby huser også et museum etter Alette

Goldens Husmorskole. Hovedbygningen er fra 1854. Området er ellers rikt på sten- og

bronsealderfunn, og det ble etablert som LVO 2010 med 6,4 km2

. Berbyelva fører elve-

musling. (1381)

Berbymosen Se Bøensmosen