Tweet This

BERGER i Sande/Svelvik

BERGER i Sande/Svelvik har trikotasjeindustri (ullvarefabrikk, spinneri, veveri og fargeri) etablert av

dansken J.Jebsen 1880. Industrisamfunnet hadde egen skole, pensjonsfond, aldershjem og

en travel brygge. I Fossekleiva Brukskunstsenter er det bygget opp et museum etter at Fosse-

kleiva Fabrikker fra 1889 ble nedlagt 1965. Måten disse miljøene er tatt vare på er prisbe-

lønnet. Det er laget en kultursti. Berger kirke er fra 1895. Det er fin utsikt mot Hurumlandet

og Holmsbu, men ellers er landskapet staupet med stupbratte skrenter med Drammens-

granitt. Ulvika er en plass under Berger som hadde retter til laksefiske i Ulvikbekken og

saltkoking. (319, 609, 932)