Tweet This

Beston

BESTON i Røyken (= den beste grasflekk mellom klipper) er opprinnelig en middelaldergård nevnt

1400 med 2 gamle isdammer; Mellomdammen og Bestondammen. Torvøya utenfor Skogs-

borg henger nesten sammen med Killingholmen i N. Her er verdifulle kulturminner med

gardsanlegg tilbake til 1800s. Jordbruket tok slutt 1973. Derfor er vegetasjonen tørrbakker og

strandeng. Mellom Torvøya og Gråøya er Hjelpskjæra hvor det er innført biotopvern for sjø-

fugl. Hjelpskjæra er 2 granittøyer. Her er også et kleberstensbrudd. (629, 8071)

Bevervann Se:Bjørvann