Tweet This

BINGEN LENSER

BINGEN LENSER i Sørum (bilgjarn = medgjørlig) er nevnt første gang 1308, og lensene ble brukt til

å sortere tømmeret etter at det hadde passert Bingsfoss. Alt tømmeret ble stoppet her før

det slapp videre til Øyeren. Storlensa var 700m lang og lagt på skrå for å minske presset. Av

samme grunn ble det også bygd atthaldslenser i Odalen, Nes, Blaker og i Sørum pluss 8

bergelenser for det tømmeret som slapp gjennom. Sorteringen ved Bingen ble umulig etter at

jernbanebrua i Fetsund ble bygd 1861. På det meste gikk det 2,7 mill m3

tømmer (1921). All

fløting var over 1985. Nå er det bare lensekarene som står igjen ute i Glomma, og det sær-

pregete elvelandskapet og nasjonale kulturminnet ses best fra Ø-sida på vegen mot

Hammeren. Antagelig har gården Bingen navn etter lensene og ikke omvendt, og mange av

husmannsplassene i området ble bygd av fløtere. Bingen er også funnstedet for Norges eldste

båt – en stokkebåt fra 170 f.Kr.! Den er ganske primitiv fordi den er en uthult tre-stamme. Det

er flott utsikt fra Korpeberget. NVE har et dybdekart for Glomma. (245, 410, 885, 1114, 1231,

1303, 1430)