Tweet This

BISPEVEGEN

BJERKE BRUK i N-enden av Mjær (110m) i Ytre Enebakk har et karakteristisk firkanttun der de

eldste delene er fra 1830s. N for tunet er flere gravhauger fra jernalderen. Bruket har også en

engelsk hage. Kulturlandskapet er spesielt. Drageåsen har en bygdeborg. Under åsen er det

en hule som visstnok skal inneholde en sølvskatt. Det var en prest som drømte om den, og da

er det vel sant. (1271)

Bjerkesetra Se:Blyverket