Tweet This

FESTNINGSLØYPA

Gamlebyen i Fredrikstad er ikke bare en koselig, gammel by, men også en festning. Denne vandringen bringer deg rundt festningsanlegget med voller, vollgraver, murer og porter. Løypa går også innom noen av de militære bygningene, og vil gi deg en bedre forståelse av Fredrikstad som et komplett festningsanlegg.

1 - VOLDPORTRAVELINET OG VOLDPORTBROEN

2 - VOLDPORTEN MED VAKTSTUEN

3 - PRINS FREDRIKS BASTION

4 - ØSTRE KURTINE/ØSTRE SORTIPORT

5 - PRINS CHRISTIANS BASTION

6 - SØNDRE KURTINE/SØNDRE SORTIPORT

7 - PRINS GEORGS BASTION, SØNDRE BJØRN

8 - BRANNBATTERIET, DET GRUNNMUREDE PROVIANTMAGASIN OG GAMLE SLAVERI

9 - KOMMANDANTPORTEN, KOMMANDANTGÅRDEN

10 - TØIHUSET

11 - KONGENS TORV/INFANTERIKASERNEN

12 - MELLOMPORTEN

13 - FÆRGEPORTEN, KOMMISJONSGÅRDEN

14 - PRINSESSE ANTOINETTES BATTERI, NORDRE SORTIPORT

15 - GYLDENLØVES BASTION

16 - PRINSESSE CHARLOTTES BASTION, ARTILLERIGÅRDEN

 

 

 

 

Opplev Gamlebyen via Festningsløypa

SE STEDENE

Les historiene digitalt

 

 

 

 

Historiske Gamlebyen i Fredrikstad

Fredrikstad ble grunnlagt i 1567 ved at middelalderbyen Borg ble flyttet fra sin plass ved Sarpefossen. Byen var brent av svenske tropper på vei til Akershus, og borgerne ønsket å etablere byen nærmere havet. Eksport av tømmer var blitt en viktig næringsvei. Kong Fredrik II godkjente flyttingen og ga byborgerne landområder øst for Glomma. Byen ble anlagt som Norges første renessanseby. Utenfor byen lå bymarkene der borgernes husdyr beitet.


Da Norge mistet Bohuslen med Bohus festning i 1658, ble Fredrikstad en viktig grenseby. I 1663 startet byggingen av en helt ny festning etter tegninger av den nederlandske ingeniøroffiseren Willem Coucheron. Fredrikstad Festning ble hærens viktigste forsyningsbase i Sør-Norge. Fredrikstad er en av fire byer i Norge som har vært befestet, og den eneste hvor festningsanlegget fortsatt er intakt. De tre andre var,Kristiania (Oslo), Kristiansand og Trondheim. Fredrikstad Festning ble bygget etter det gammel-nederlandske system, med brede vannfylte vollgraver og dype jordvoller. Mot landsiden har festningen tre hele og to halve bastioner, utstikkende stjernespisser med plass for kanoner. 


I vollgravene ligger ravelinene, og utenfor hovedfestningen fremskutte anlegg som Kongsten fort. Mot elven består festningsverkene av en solid gråstensmur forsterket med jordvoller. Inngangen til festningen var over Vindebroen og gjennom Vollporten, eller gjennom en av portene mot kaianleggene ved Glomma.


Festningen har blitt angrepet bare en gang, da svenske tropper gikk til angrep i august 1814. Festningen var dårlig forberedt og overga seg etter et kort bombardement. Kronprins Karl Johan etablerte sitt krigshovedkvarter i Kommandantgården, og byen var okkupert av svenske tropper til langt ut i 1815.


Festningen ble nedlagt i 1903, men Gamlebyen fortsatte som garnisonssted frem til 2002, da de siste soldatene marsjerte ut. Etter nedleggelsen er alle de militære bygningene tatt i bruk til nye virksomheter, og den gamle festningsbyen er fortsatt et høyst levende bysamfunn.

Følg QR-kodene

GATELANGS

I

GAMLEBYEN

QR-koder i Festningsløypa på Fredrikstad festning

Gå Festningsløypa i ditt eget tempo, og bli kjent med festningens historie gjennom flere århundrer. Scann QR-kodene og få tekst og bilder direkte inn på mobilskjermen din.

Med løypekartet kan du lære om historiske hendelser og kjente personer og om hvordan dagliglivet artet seg innenfor de tykke murene. Kartet inneholder også informasjon om utformingen av festningene samt en forklaring på de for oss ofte fremmedartede ord og uttrykk som brukes om bygninger, våpen og annet som hørte til på festningen.

 

QR-koder

Nå kan du få informasjon om Fredrikstad festning - Gamlebyen direkte inn på mobilen din ved å scanne QR-koder.

QR-kode er den nyeste kanalen Fredrikstad  festning nå implementerer for å tilrettelegge for enkel informasjonstilgang for de besøkende. Informasjonen som lastes ned et faktabasert supplement til det materiellet som allerede foreligger for Festningsløypa på Fredrikstad festning.

Noen av punktene er merket med QR-kode. Scann koden med mobilen og få informasjon direkte på mobilen din.

Disse punkter i Festningsløypa har QR-kode: Voldportravelinet og voldportbroen - voldporten med vaktstuen - østre kurtine og østre sortiport - Prins Georgs bastion - Det grunnmurede provianthus - Kommandantgården - Infanterikaserna - Færgeporten og kommisjonsgården - Artillerigården.

 

 

 

 

FREDET

 

 

 

 

 

Vern av kulturverdier

Med virkning fra 11. desember 2008 fredet Riksantikvaren de militære anleggene i Gamlebyen i Fredrikstad. I alt ble 58 enkeltobjekter fredet, Dette utgjør en tredjedel av alle bygningene i Gamlebyen. Riksantikvaren viser til at Gamlebyen både er Norges og Nordens eldste festningsby, og en av Nord-Europas mest intakte festningsbyer. Gamlebyens vollgraver er i dag de eneste i sitt slag i Norge.


Adferdsregler

Festningen du nå er på, utgjør et av Norges 14 nasjonale festningsverk og et nasjonalt kulturminne som vi ønsker å bevare for senere generasjoner. Derfor er det viktig at du som oppholder deg her har respekt for bygningene og uteområdene, viser varsomhet når du beveger deg rundt på området og overholder adferdsreglene. Slik bidrar du til at alle får en fin opplevelse når de besøker festningen.

Opplevelsen av å være på et unikt sted som Fredrikstad festning kan fort ødelegges av forsøpling og utilsiktet skadeverk. Det er derfor helårs bålforbud. Dette gjelder også engangsgriller. Det er båndtvang på festningen hele året. Vi ber deg om å kaste alt søppel i de oppsatte søppelkassene. Det er ikke lov å ta med seg bygningsdeler, murverk, trevirke eller andre løse gjenstander fra festningen. Bruk av paintball, graffiti og lignende tilgrising er forbudt. For øvrig gjelder Friluftslovens varsomhetsbestemmelser for ferdsel m.v.

Nasjonale Festningsverk

Nasjonale Festningsverk Nasjonale Festningsverk i Forsvarsbygg har fått i oppgave å forvalte 14 festningsverk som Forsvaret ikke lenger skal benytte. Vår visjon er å skape nytt liv på militærhistorisk grunn. Festningene skal ivaretas som nasjonale kulturminner og det skal tilrettelegges for eksisterende og ny bruk. Nasjonale Festningsverk skal bringe festningene inn i en ny tid, og bevare deres egenart og historie gjennom å utvikle festningene til attraktive arenaer i samarbeid med andre aktører.

Les mer på www.nasjonalefestningsverk.no ->