Tweet This

Jettegryter 

Jettegryter 

I Vestfold vil du finne mange jettegryter. Smeltevann fra isbreene har dannet virvler slik at stein og grus borer seg ned i en steingryte. Jettegryter er et glatt og ofte sylindrisk hull som har oppstått ved at en breelv har satt stein og grus i turbulent bevegelse under isen. Bredde og dybde på jettegryter varierer fra noen få desimeter til mange meter.