Tweet This

Glende bro / Glenne bro

Glende bro / Glenne bro

Gamle Glende bro er en hvelvet bro fra 1864 er bygd av hoggen granitt. Lengden på broen er 22 m og høyden er 6 m. Stabbeisteinene er i senere tid blitt utstyrt med anleggsskinner som «autovern». Broa fikk sitt nåværende utseende i 1901. Broa krysser Ørelva som kommer fra Ørsjøen ved Prestebakke i

nordvest og faller ut i Enningdalselva mellom Berby og Iddefjorden. I 1961 ble riksveien lagt om, og elvas løp under veien ble endret. På andre siden av dagens riksvei ligger rester av den gamle riksveien. Stabbesteinene er delvis nedrast. Veien fra Halden over Bøklevene, Prestebakke og Kornsjø til Högen i Sverige, ble påbegynt i 1823 for å styrke veiforbindelsen mellom unionspartene Norge og Sverige.