Tweet This

Glimmergruvene ved Halden


Glimmergruvene ved Halden

Her finner vi rester av stein og andre spor etter gruvedriften. Flere gruver. Følg rv. 118 fra Sarpsborg mot Skjeberg. Ta av mot Rokke krk. Følg denne veien og du kommer direkte til rv. 22 og skilting mot Rakkestad. Kjør under høyspentledningene som krysser riksveien og et lite stykke videre. Bred skogsvei med bom på høyre side. Liten P-plass på venstre side.