Tweet This

ABBORBEKKEN

ABBORBEKKEN

(Abbortjernbekken) i Bærum/Oslo går i en trang bekkedal (1,2 km) fra Triungs-

vannene NR (349m) og ABBORVANNENE og munner i Bogstadvannet. Bekkekløft-

vegetasjonen er svært verneverdig. Lønnemosehøgda NR er et barskogsvern langs bekken.

Abborvannene er demt fra gammelt av for å dekke behovet for vann til kverner og sager under

Bogstad Gård. En ny demning ble laget i 1950s. (1270, 1400, 8046))