Tweet This

AKLANGEN

AKLANGEN

AKLANGEN (464m) er den NV-delen av Katnosa i Nordmarka og drenerer til Maridalsvassdraget.

Ved Aklangen er en kløft med svært sjelden lav og spesiell gammelskog. Dette er det eneste

sted i verden (!) med vedknollsliresopp og andre svært sjeldne sopper. Men her er også rester

etter skåvegger og stokkegulv etter mange års fløtning. (1210)