Tweet This

ALNSJØEN

ALNSJØEN

ALNSJØEN (feilaktig Alunsjøen da aln=sving, meander) i Lillomarka i Oslo (238-233m, 0,41 km2

,

32m dyp) har et nedbørfelt på 4,4 km2

. Den ligger i øvre del av Alna-vassdraget. Sjøen ble

regulert 1930 som drikkevannsmagasin, og det ble det sprengt en 700m kanal fra Breisjøen

(248m) 1930 for å føre vann til Alnsjøen og ikke til Huken. I dag er produksjonen herfra ikke

mer enn 2% av Oslos behov. Det er spesielle bergarter rundt Alnsjøen med bl.a. alunskifer i

ytterkant av Nittedals-calderaen. De Gotthalfske Kobberverk (halde=slagghaug) med Rød-

tvedtgruvene lå ved innløpet til sjøen. De var i drift 1704-1708 og noen år på 1880s av noen

franskmenn. Absolutt siste drift var 1907. Men mye av disse anleggene ble ødelagt av Huken

Pukkverk. Området rundt har et NR med edelløvskog. DNMI’s nedbørstasjon (236 m) har

midlere årsnedbør på 904mm. NVE har dybdekart og Alnsjøen med Breisjøen er Norges

eneste lokalitet med flytegro. (91, 158, 324, 348, 667, 737, 740, 755, 861, 893, 943, 1124,

1214, 1235, 1264, 2935,)