Tweet This

ANDELVA

ANDELVA

ANDELVA (Hurdalsvassdraget) i Eidsvoll har et nedbørfelt på 718 km2

og et midlere avløp 420 mill

m

3

eller 15 m3

/s. Utløpet i Vorma heter Verdens Ende, og både utsikten og ravinene er

severdige. Fuglelivet i Nedre Andelva ble fredet 1954 som del av Vorma fuglefredning. Det er

registrert 15 fiskelag i vassdraget. Andelva har 6 fosser; Sagfossen 4m, Ludvigfossen 7,4m,

Siktemelsfossen 8m, Vengefossen 8m, Bønsdalen 19m, og Bårlidalen 8m. Vassdraget har

dermed omfattende inngrep fra industri, og det ligger hele 5 KV nedenfor Hurdalsjøen med en

totalproduksjon av 33 GWh. Mago KV nytter et fall på 8m og gir 6,0 GWh. Før lå det tresliperi

og mølle her. Bønsdalen KV har et felt på 595 km2

, lokalt fall 18,2m og et reguleringsmagasin

122 mill m3

. Bårlidalen KV er ved utløpet. Ludvigsfossen ble brukt til jernverksdriften ved

Eidsvoll Verk 1600s-1822. Dernest var det 2 møller og et tresliperi til 1940. Siden har Mago B

brukt fossen. Vannkvaliteten i Andelva er mindre god, og dårligere jo lenger ned en kommer.

Men da den siste cellulosebedriften ble nedlagt 1970, har elva vært ganske ren. Kvaliteten blir

overvåket ved Bårlidalen av Avløpssambandet for Nordre Øyeren ( ANØ). Kulturlandskapet

langs Andelva ved Bønsdalen er mye verdt med sine raviner og fabrikker. NVE har nivelle-

ment, og et verdifullt vannmerke i Hurdalsjøen med tidsserie fra 1901. (396-398, 423, 1222,

4955, 5098, 7425, 7844)